Kích thước gạt mưa ô tô ford transit

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Ford Transit 2014 - 2022

Kích thước gạt mưa Ford Transit 2014 - 2022

Bên lái: 28inches ~ 70cm
Bên phụ: 21inches ~ 53cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Ford Transit 2001 - 2013

Kích thước gạt mưa Ford Transit 2001 - 2013

Bên lái: 28inches ~ 70cm
Bên phụ: 22inches - 55cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Ford Transit 1994 - 2000

Kích thước gạt mưa Ford Transit 1994 - 2000

Bên lái: 22inches ~ 55cm
Bên phụ: 22inches - 55cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp