Kích thước gạt mưa ô tô ford ranger

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Ford Ranger 2006 - 2010

Kích thước gạt mưa Ford Ranger 2006 - 2010

Bên lái: 18inches ~ 45cm
Bên phụ: 18inches ~ 45cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Ford Ranger 2010 - 2015

Kích thước gạt mưa Ford Ranger 2010 - 2015

Bên lái: 24inches ~ 60cm
Bên phụ: 16inches ~ 40cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Ford Ranger 2016 - 2022

Kích thước gạt mưa Ford Ranger 2016 - 2022

Bên lái: 24inches ~ 60cm
Bên phụ: 16inches ~ 40cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp