Kích thước gạt mưa ô tô audi q7

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Audi Q7 2006 - 2015

Kích thước gạt mưa Audi Q7 2006 - 2015

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 26inches ~ 60cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Audi Q7 2016 - 2022

Kích thước gạt mưa Audi Q7 2016 - 2022

Bên lái: 28inches ~ 70cm
Bên phụ: 20inches ~ 50cm
Phía sau: 14inches ~ 35cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp