Kích thước gạt mưa ô tô mazda cx9

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Mazda CX9 2016 - 2022

Kích thước gạt mưa Mazda CX9 2016 - 2022

Bên lái: 24inches ~ 60cm
Bên phụ: 18inches ~ 45cm
Phía sau: 14inches ~ 35cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Mazda CX9 2007 - 2015

Kích thước gạt mưa Mazda CX9 2007 - 2015

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 17inches ~ 43cm
Phía sau: 14inches ~ 35cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp