Kích thước gạt mưa ô tô lexus nx

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Lexus NX NX 200t 2014 - 2022

Kích thước gạt mưa Lexus NX 2014 - 2022 NX 200t

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 16inches - 40cm
Phía sau: 12inches - 30cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp