Kích thước gạt mưa ô tô lexus ls

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Lexus LS LS 400 1994 - 2000

Kích thước gạt mưa Lexus LS 1994 - 2000 LS 400

Bên lái: 22inches ~ 55cm
Bên phụ: 16inches ~ 40cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp