Kích thước gạt mưa ô tô lexus is

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Lexus IS IS 200 2013 - 2018

Kích thước gạt mưa Lexus IS 2013 - 2018 IS 200

Bên lái: 22inches ~ 55cm
Bên phụ: 19inches ~ 48cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp