Kích thước gạt mưa ô tô lexus gs

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Lexus GS 200t 2012 - 2021

Kích thước gạt mưa Lexus GS 2012 - 2021 200t

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 18inches ~ 45cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp