Kích thước gạt mưa ô tô lexus ct

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Lexus CT CT 200h 2011 - 2015

Kích thước gạt mưa Lexus CT 2011 - 2015 CT 200h

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 18inches ~ 45cm
Phía sau: 8inches ~ 20cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp