Kích thước gạt mưa ô tô land-rover freelander

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Land Rover Freelander Freelander I 2012 - 2021

Kích thước gạt mưa Land Rover Freelander 2012 - 2021 Freelander I

Bên lái: 21inches ~ 53cm
Bên phụ: 21inches ~ 53cm
Phía sau: 14inches ~ 35cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp

Gạt mưa chính hãng