Kích thước gạt mưa ô tô land-rover discovery-sport

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Land Rover Discovery Sport 2016 - 2022

Kích thước gạt mưa Land Rover Discovery Sport 2016 - 2022

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 20inches ~ 50cm
Phía sau: 12inches - 30cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Land Rover Discovery Sport 2015 - 2019

Kích thước gạt mưa Land Rover Discovery Sport 2015 - 2019

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 20inches ~ 50cm
Phía sau: 12inches - 30cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp