Kích thước gạt mưa ô tô land-rover discovery

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Land Rover Discovery Discovery I 1991 - 1998 (I)

Kích thước gạt mưa Land Rover Discovery 1991 - 1998 (I) Discovery I

Bên lái: 18inches ~ 45cm
Bên phụ: 18inches ~ 45cm
Phía sau: 14inches ~ 35cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp

Gạt mưa chính hãng