Kích thước gạt mưa ô tô jaguar xf

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Jaguar XF Sedan 2015 - 2022

Kích thước gạt mưa Jaguar XF 2015 - 2022 Sedan

Bên lái: 28inches ~ 70cm
Bên phụ: 17inches ~ 43cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp