Kích thước gạt mưa ô tô jaguar xe

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Jaguar XE 2015 - 2022

Kích thước gạt mưa Jaguar XE 2015 - 2022

Bên lái: 28inches ~ 70cm
Bên phụ: 17inches ~ 43cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp