Kích thước gạt mưa ô tô hyundai tucson

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Hyundai Tucson 2004 - 2009

Kích thước gạt mưa Hyundai Tucson 2004 - 2009

Bên lái: 24inches ~ 60cm
Bên phụ: 16inches ~ 40cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Hyundai Tucson 2010 - 2015

Kích thước gạt mưa Hyundai Tucson 2010 - 2015

Bên lái: 24inches ~ 60cm
Bên phụ: 16inches ~ 40cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Hyundai Tucson 2015 - 2020

Kích thước gạt mưa Hyundai Tucson 2015 - 2020

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 16inches ~ 40cm
Phía sau: 14inches ~ 35cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Hyundai Tucson 2021 - 2022

Kích thước gạt mưa Hyundai Tucson 2021 - 2022

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 16inches ~ 35cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp