Kích thước gạt mưa ô tô hyundai starex

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Hyundai Starex 2010 - 2017

Kích thước gạt mưa Hyundai Starex 2010 - 2017

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 20inches ~ 50cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp