Kích thước gạt mưa ô tô hyundai santafe

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Hyundai SantaFe 2006 - 2012

Kích thước gạt mưa Hyundai SantaFe 2006 - 2012

Bên lái: 24inches ~ 60cm
Bên phụ: 18inches ~ 45cm
Phía sau: 14inches ~ 35cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Hyundai SantaFe 2013 - 2018

Kích thước gạt mưa Hyundai SantaFe 2013 - 2018

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 14inches ~ 35cm
Phía sau: 13inches ~ 33cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Hyundai SantaFe 2019 - 2022

Kích thước gạt mưa Hyundai SantaFe 2019 - 2022

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 16inches ~ 35cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Hyundai SantaFe 2000 - 2006

Kích thước gạt mưa Hyundai SantaFe 2000 - 2006

Bên lái: 22inches ~ 55cm
Bên phụ: 20inches ~ 50cm
Phía sau: 13inches ~ 33cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp