Kích thước gạt mưa ô tô hyundai kona

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Hyundai Kona 2017 - 2022

Kích thước gạt mưa Hyundai Kona 2017 - 2022

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 16inches ~ 40cm
Phía sau: 11inches ~ 28cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp