Kích thước gạt mưa ô tô hyundai ioniq-5

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Hyundai IONIQ 5 2021 - 2022

Kích thước gạt mưa Hyundai IONIQ 5 2021 - 2022

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 18inches ~ 45cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp