Kích thước gạt mưa ô tô hyundai i30

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Hyundai i30 Hatch 2012 - 2017

Kích thước gạt mưa Hyundai I30 2012 - 2017 Hatch

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 14inches ~ 35cm
Phía sau: 13inches ~ 33cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Hyundai i30 Hatch 2007 - 2012

Kích thước gạt mưa Hyundai I30 2007 - 2012 Hatch

Bên lái: 24inches ~ 60cm
Bên phụ: 18inches ~ 45cm
Phía sau: 12inches ~ 30cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Hyundai i30 Hatch 2018 - 2022

Kích thước gạt mưa Hyundai I30 2018 - 2022 Hatch

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 16inches ~ 40cm
Phía sau: 12inches ~ 30cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Hyundai i30 Sedan 2020 - 2022

Kích thước gạt mưa Hyundai I30 2020 - 2022 Sedan

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 16inches ~ 40cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp