Kích thước gạt mưa ô tô hyundai i10

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Hyundai i10 Hatchback 2007 - 2019

Kích thước gạt mưa Hyundai I10 2007 - 2019 Hatchback

Bên lái: 22inches ~ 55cm
Bên phụ: 16inches ~ 40cm
Phía sau: 12inches ~ 30cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Hyundai i10 2020 - 2022

Kích thước gạt mưa Hyundai I10 2020 - 2022

Bên lái: 24inches ~ 60cm
Bên phụ: 16inches - 40cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Hyundai i10 Sedan 2020 - 2024

Kích thước gạt mưa Hyundai I10 2020 - 2024 Sedan

Bên lái: 24inches ~ 60cm
Bên phụ: 16inches - 40cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp