Kích thước gạt mưa ô tô honda jazz

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Honda Jazz 2014 - 2020

Kích thước gạt mưa Honda Jazz 2014 - 2020

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 14inches ~ 35cm
Phía sau: 14inches ~ 35cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Honda Jazz 2008 - 2014

Kích thước gạt mưa Honda Jazz 2008 - 2014

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 14inches ~ 35cm
Phía sau: 14inches ~ 35cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Honda Jazz 2002 - 2008 (GD)

Kích thước gạt mưa Honda Jazz 2002 - 2008 (GD)

Bên lái: 24inches ~ 60cm
Bên phụ: 16inches ~ 40cm
Phía sau: 14inches ~ 35cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp