Kích thước gạt mưa ô tô honda city

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Honda City 2015 - 2022

Kích thước gạt mưa Honda City 2015 - 2022

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 14inches ~ 35cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Honda City 2008 - 2014 (GM2, GM3)

Kích thước gạt mưa Honda City 2008 - 2014 (GM2, GM3)

Bên lái: 24inches ~ 65cm
Bên phụ: 16inches ~ 35cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp