Kích thước gạt mưa ô tô ford mustang

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Ford Mustang 2015 - 2017

Kích thước gạt mưa Ford Mustang 2015 - 2017

Bên lái: 22inches ~ 55cm
Bên phụ: 18inches ~ 45cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Ford Mustang 2018 - 2021

Kích thước gạt mưa Ford Mustang 2018 - 2021

Bên lái: 22inches ~ 55cm
Bên phụ: 18inches ~ 45cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp