Kích thước gạt mưa ô tô ford mondeo

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Ford Mondeo Sedan 2000 - 2007

Kích thước gạt mưa Ford Mondeo 2000 - 2007 Sedan

Bên lái: 22inches ~ 55cm
Bên phụ: 20inches ~ 50cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Ford Mondeo Sedan 2008 - 2014

Kích thước gạt mưa Ford Mondeo 2008 - 2014 Sedan

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 20inches ~ 50cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Ford Mondeo Sedan-hatch 2015 - 2021

Kích thước gạt mưa Ford Mondeo 2015 - 2021 Sedan-hatch

Bên lái: 28inches ~70cm
Bên phụ: 28inches ~ 70cm
Phía sau: 20inches
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp