Kích thước gạt mưa ô tô ford fiesta

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Ford Fiesta Hatch 2020 - 2022

Kích thước gạt mưa Ford Fiesta 2020 - 2022 Hatch

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 16inches - 40cm
Phía sau: 11inches ~ 28cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Ford Fiesta Hatch 2009 - 2018

Kích thước gạt mưa Ford Fiesta 2009 - 2018 Hatch

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 16inches ~ 40cm
Phía sau: 12inches ~ 30cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp