Kích thước gạt mưa ô tô ford everest

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Ford Everest 2003 - 2015

Kích thước gạt mưa Ford Everest 2003 - 2015

Bên lái: 22inches ~ 55cm
Bên phụ: 18inches ~ 45cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Ford Everest 2015 - 2022

Kích thước gạt mưa Ford Everest 2015 - 2022

Bên lái: 24inches ~ 60cm
Bên phụ: 16inches ~ 40cm
Phía sau: 12inches ~ 30cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp