Kích thước gạt mưa ô tô ford ecosport

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Ford Ecosport 2013 - 2017

Kích thước gạt mưa Ford Ecosport 2013 - 2017

Bên lái: 22inches ~ 55cm
Bên phụ: 16inches ~ 40cm
Phía sau: 12inches - 30cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Ford Ecosport 2018 - 2021

Kích thước gạt mưa Ford Ecosport 2018 - 2021

Bên lái: 22inches ~ 55cm
Bên phụ: 16inches ~ 40cm
Phía sau: 12inches - 30cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp