Kích thước gạt mưa ô tô daihatsu terios

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Daihatsu Terios 1997 - 2005

Kích thước gạt mưa Daihatsu Terios 1997 - 2005

Bên lái: 20inches ~ 50cm
Bên phụ: 14inches ~ 35cm
Phía sau: 12inches - 30cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp