Kích thước gạt mưa ô tô daihatsu charade

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Daihatsu Charade Hatch 1993 - 2000 (G200)

Kích thước gạt mưa Daihatsu Charade 1993 - 2000 (G200) Hatch

Bên lái: 20inches ~ 50cm
Bên phụ: 18inches ~ 45cm
Phía sau: 14inches ~ 35cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp