Kích thước gạt mưa ô tô daewoo lanos

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Daewoo Lanos Hatch 1997 - 2004

Kích thước gạt mưa Daewoo Lanos 1997 - 2004 Hatch

Bên lái: 19inches ~ 48cm
Bên phụ: 19inches ~ 48cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp