Kích thước gạt mưa ô tô daewoo lacetti

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Daewoo Lacetti 2004 - 2005

Kích thước gạt mưa Daewoo Lacetti 2004 - 2005

Bên lái: 22inches ~ 55cm
Bên phụ: 19inches ~ 48cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Daewoo Lacetti 1999 - 2009

Kích thước gạt mưa Daewoo Lacetti 1999 - 2009

Bên lái: 24inches ~ 60cm
Bên phụ: 18inches ~ 45cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Daewoo Lacetti 2010 - 2020

Kích thước gạt mưa Daewoo Lacetti 2010 - 2020

Bên lái: 24inches ~ 60cm
Bên phụ: 18inches ~ 45cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Daewoo Lacetti 2011 - 2016

Kích thước gạt mưa Daewoo Lacetti 2011 - 2016

Bên lái: 24inches ~ 60cm
Bên phụ: 18inches ~ 45cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Daewoo Lacetti 2007 - 2008

Kích thước gạt mưa Daewoo Lacetti 2007 - 2008

Bên lái: 22inches ~ 55cm
Bên phụ: 18inches ~ 45cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp