Kích thước gạt mưa ô tô daewoo gentra

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Daewoo Gentra 2005 - 2012

Kích thước gạt mưa Daewoo Gentra 2005 - 2012

Bên lái: 22inches ~ 55cm
Bên phụ: 16inches ~ 40cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp