Kích thước gạt mưa ô tô chevrolet trax

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Chevrolet Trax 2013 - 2022

Kích thước gạt mưa Chevrolet Trax 2013 - 2022

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 14inches ~ 35cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp