Kích thước gạt mưa ô tô chevrolet spark

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Chevrolet Spark 2009-2011(JG)

Kích thước gạt mưa Chevrolet Spark 2009-2011(JG)

Bên lái: 22inches ~ 55cm
Bên phụ: 14inches ~ 35cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Chevrolet Spark 2017 - 2021

Kích thước gạt mưa Chevrolet Spark 2017 - 2021

Bên lái: 24inches ~ 60cm
Bên phụ: 16inches ~ 40cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp