Kích thước gạt mưa ô tô chevrolet orlando

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Chevrolet Orlando 2010 - 2020

Kích thước gạt mưa Chevrolet Orlando 2010 - 2020

Bên lái: 24inches ~ 60cm
Bên phụ: 19inches ~ 48cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp