Kích thước gạt mưa ô tô chevrolet cruze

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Chevrolet Cruze Hacth 2008 - 2018

Kích thước gạt mưa Chevrolet Cruze 2008 - 2018 Hacth

Bên lái: 24inches ~ 60cm
Bên phụ: 18inches ~ 45cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp