Kích thước gạt mưa ô tô chevrolet colorado

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Chevrolet Colorado 1998 - 2018 (JB)

Kích thước gạt mưa Chevrolet Colorado 1998 - 2018 (JB)

Bên lái: 22inches ~ 55cm
Bên phụ: 18inches ~ 45cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp