Kích thước gạt mưa ô tô chevrolet captiva

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Chevrolet Captiva 5-seater 2006-2008

Kích thước gạt mưa Chevrolet Captiva 2006-2008 5-seater

Bên lái: 24inches ~ 60cm
Bên phụ: 16inches ~ 40cm
Phía sau: 12inches - 30cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Chevrolet Captiva 2009 - 2022

Kích thước gạt mưa Chevrolet Captiva 2009 - 2022

Bên lái: 24inches ~ 60cm
Bên phụ: 16inches - 40cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp