Kích thước gạt mưa ô tô cadillac xlr

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Cadillac XLR (Coupe) 2000 - 2006

Kích thước gạt mưa Cadillac XLR (Coupe) 2000 - 2006

Bên lái: 20inches ~ 50cm
Bên phụ: 20inches ~ 50cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp