Kích thước gạt mưa ô tô cadillac srx

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Cadillac SRX 2003 - 2009

Kích thước gạt mưa Cadillac SRX 2003 - 2009

Bên lái: 22inches ~ 55cm
Bên phụ: 20inches ~ 50cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Cadillac SRX 2009-2011(JG)

Kích thước gạt mưa Cadillac SRX 2009-2011(JG)

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 16inches ~ 40cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp