Kích thước gạt mưa ô tô cadillac cts

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Cadillac CTS 2002 - 2007

Kích thước gạt mưa Cadillac CTS 2002 - 2007

Bên lái: 21inches ~ 53cm
Bên phụ: 19inches ~ 48cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Cadillac CTS 2008 - 2013

Kích thước gạt mưa Cadillac CTS 2008 - 2013

Bên lái: 21inches ~ 53cm
Bên phụ: 19inches ~ 48cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Cadillac CTS 2014 - 2019

Kích thước gạt mưa Cadillac CTS 2014 - 2019

Bên lái: 21inches ~ 53cm
Bên phụ: 19inches ~ 48cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp