Kích thước gạt mưa ô tô bmw x6

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
BMW X6 2013 - 2018

Kích thước gạt mưa BMW X6 2013 - 2018

Bên lái: 24inches ~ 60cm
Bên phụ: 20inches ~ 50cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
BMW X6 2019 - 2022

Kích thước gạt mưa BMW X6 2019 - 2022

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 20inches ~ 50cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp