Kích thước gạt mưa ô tô bmw x1

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
BMW X1 2009 - 2015

Kích thước gạt mưa BMW X1 2009 - 2015

Bên lái: 24inches ~ 60cm
Bên phụ: 19inches ~ 48cm
Phía sau: 13inches ~ 33cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
BMW X1 2015 - 2019

Kích thước gạt mưa BMW X1 2015 - 2019

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 16inches ~ 40cm
Phía sau: 14inches ~ 35cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp