Kích thước gạt mưa ô tô bmw 7-series

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
BMW 7 Series Sedan 2008 - 2015

Kích thước gạt mưa BMW 7 Series 2008 - 2015 Sedan

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 18inches ~ 45cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
BMW 7 Series Sedan 2015 - 2022

Kích thước gạt mưa BMW 7 Series 2015 - 2022 Sedan

Bên lái: 26inches - 65cm
Bên phụ: 16inches - 40cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp