Kích thước gạt mưa ô tô bmw 3-series

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
BMW 3 Series Sedan 2010 - 2012 (YF)

Kích thước gạt mưa BMW 3 Series 2010 - 2012 (YF) Sedan

Bên lái: 24inches ~ 60cm
Bên phụ: 19inches ~ 48cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
BMW 3 Series Sedan 2012 - 2021

Kích thước gạt mưa BMW 3 Series 2012 - 2021 Sedan

Bên lái: 24inches ~ 60cm
Bên phụ: 19inches ~ 48cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp