Kích thước gạt mưa ô tô audi tt

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Audi TT 2014 - 2022

Kích thước gạt mưa Audi TT 2014 - 2022

Bên lái: 24inches ~ 60cm
Bên phụ: 21inches ~ 53cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp