Kích thước gạt mưa ô tô audi q5

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Audi Q5 2008 - 2013

Kích thước gạt mưa Audi Q5 2008 - 2013

Bên lái: 24inches ~ 60cm
Bên phụ: 20inches ~ 50cm
Phía sau: 13inches ~ 33cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Audi Q5 2014 - 2022

Kích thước gạt mưa Audi Q5 2014 - 2022

Bên lái: 24inches ~ 60cm
Bên phụ: 20inches ~ 50cm
Phía sau: 14inches ~ 35cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp