Kích thước gạt mưa ô tô audi a8

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Audi A8 2010 - 2017

Kích thước gạt mưa Audi A8 2010 - 2017

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 21inches ~ 53cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Audi A8 2019 - 2021

Kích thước gạt mưa Audi A8 2019 - 2021

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 20inches ~ 50cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp