Kích thước gạt mưa ô tô audi a5

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Audi A5 Cabriolet 2009 - 2016 (8T)

Kích thước gạt mưa Audi A5 2009 - 2016 (8T) Cabriolet

Bên lái: 24inches ~ 60cm
Bên phụ: 20inches ~ 50cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Audi A5 Cabriolet 2017 - 2022

Kích thước gạt mưa Audi A5 2017 - 2022 Cabriolet

Bên lái: 24inches ~ 60cm
Bên phụ: 20inches ~ 50cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Audi A5 Sportback 2010 - 2016

Kích thước gạt mưa Audi A5 2010 - 2016 Sportback

Bên lái: 24inches ~ 60cm
Bên phụ: 20inches ~ 50cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Audi A5 Sportback 2017 - 2022

Kích thước gạt mưa Audi A5 2017 - 2022 Sportback

Bên lái: 24inches ~ 60cm
Bên phụ: 20inches ~ 50cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp